Publicaties

Inkijken

Recensie door Ilse Davids, verschenen in juni 2020 in Vakblad Vroeg

Leerzaam inkijkje in verzorgings- en spelmomenten  in een babygroep

Dit boek van de hand van Hedie Meyling is geïnspireerd op de visie van Emmi Pikler en bestaat uit twee delen. In het eerste deel word je als lezer door de fictieve stagiaire Hannah meegenomen in alles wat er op een dag in een babygroep gebeurt. Dat geeft een leerzaam inkijkje. Het tweede deel is theoretisch met aandacht voor zaken als wennen, bewegen, betekenisvolle samenwerking en spelen.

In de visie van Emmi Pikler zijn baby’s autonoom en competent (‘Ik heb vertrouwen in je en laat jou wat je zelfstandig kunt, ook zelf uitproberen’). Door het realistische verslag van de observatie in het eerste deel van ‘Een dag in de babygroep’ krijg je als lezer een helder beeld van een babygroep waar volgens deze methode wordt gewerkt. Van binnenkomst, verzorgingsmomenten tot betekenisvolle spelsituaties. De motorische, cognitieve en sociale ontwikkeling van acht kinderen in de leeftijd van 5 tot 23 maanden wordt beschreven en gevolgd. Ontdekkingen, belevenissen en emoties van kinderen, ouders en pedagogisch medewerkers worden zodanig beschreven dat je je als lezer goed kunt inleven in de verschillende betrokkenen.

In het theoretische deel worden enkele onderwerpen die in het eerste deel al aan bod kwamen, verder uitgewerkt. Zo is er bijvoorbeeld aandacht voor een gedegen wenperiode waarin ouders een belangrijke rol spelen. De bewegingsontwikkeling krijgt gedetailleerd aandacht, waarbij de positie van kinderen (bijvoorbeeld rug) wordt beschreven met daarbij beweeglijkheid oftewel wat kan een baby in deze positie of fase van ontwikkeling? Een voorbeeld: ‘in de rugligging kan een baby zijn hoofd van links naar rechts rollen, zijwaarts buigen en zijn kin naar zijn borst bewegen’. Vervolgens worden voorwaarden beschreven die een goede bewegingsontwikkeling ondersteunen zoals een stevige ondergrond. Naast dat je als lezer op deze manier leert over de motorische ontwikkeling van baby’s, ga je vanzelf nadenken en invoelen wat de verschillende fysieke mogelijkheden zijn in elke fase.

Het boek bevat mooie illustraties die het verhaal ondersteunen en die bijvoorbeeld duidelijk maken wat passend spelmateriaal is tijdens verschillende fases van de ontwikkeling. De ontwikkelingstabel van dr. Judith Falk is toegevoegd en wordt helder uitgelegd. Ook worden er in de hoofdstukken af en toe vragen gesteld, die je als lezer prikkelen om verder over de informatie na te denken of je in te leven in ervaringen van heel jonge kinderen in een groep.

Samenvattend geeft het boek een prachtig inkijkje in een babygroep met een prettige sfeer waarin respectvolle zorg en de visie van Emmi Pikler centraal staan. Voor medewerkers in de kinderopvang zal het boek naast herkenning ook stof tot nadenken geven en wellicht punten ter verandering met betrekking tot de pedagogische aanpak, de ruimte en de aanwezige materialen.

De gedetailleerde beschrijving van de ontwikkeling van baby’s, voor pedagogisch medewerkers een voorwaarde om hun werk goed te kunnen doen, maken het boek ook waardevol voor (aanstaande) ouders (die van kinderopvang gebruik willen gaan maken). Kortom: een leerzaam en inspirerend boek!

Ilse Davids is gezinspedagoog en werkt als pedagogisch beleidsmedewerker bij het Pedagogisch Expertise Centrum van SWKGroep Kinderopvang.


Alvast wat lezen:
In het tijdschrift KIDDO verschenen fragmenten uit Een dag in de babygroep.

%d bloggers liken dit: