Pedagogiek

Emmi Piklers pedagogiek voor het jonge kind.

De aandachtige verzorging
Verzorging biedt een uitstekende gelegenheid om de baby zekerheid en vertrouwen te geven: de interesse en het vertrouwen in zijn vaardigheden tijdens de verzorgende activiteiten vormen een belangrijke basis voor zijn latere sociale vaardigheden. De daardoor ontstane emotionele veiligheid dient als uitgangspunt voor zijn eigen initiatief en zelfstandige activiteit.

‘Door de manier van aanraken krijgt het kind belangrijke informatie over nabijheid,
liefde en aandacht, hetgeen in woorden niet zo makkelijk uit te drukken is.’

Anna Tardos

Het zelfstandige spel
Van jongs af aan is het kind in staat om een bezigheid te kiezen en naar tevredenheid ‘creatief’ actief te zijn. Daarvoor heeft hij tijd, rust en geschikte materialen nodig.

‘De mens speelt alleen wanneer hij in de volle betekenis van het woord mens is, en hij is alleen helemaal mens wanneer hij speelt.’

Schiller

De autonome bewegingsontwikkeling
Elk gezond kind heeft het vermogen tot autonome motorische ontwikkeling. Dit vereist: de (vrije) ruimte, de mogelijkheid en de ‘toestemming’ om dit te doen, evenals volwassenen die welwillend en gewoon geïnteresseerd zijn onderzoek volgen.

De baby leert in het verloop van zijn bewegingsontwikkeling niet alleen op zijn buik draaien, rollen, kruipen, zitten, staan en lopen… hij leert ook leren.’

Emmi Pikler

Relatie op ooghoogte – vanaf het prille begin.

Baby’s zijn nieuwsgierig en leergierig en begrijpen meer dan wij meestal denken. Zij hebben net als wij eigen gevoelens, behoeften, gedachten en wensen.

Wat recente studies nu aantonen, besefte de Hongaarse kinderarts Emmi Pikler al in de jaren dertig: ‘we kunnen vanaf de geboorte communiceren met een baby’.
Dit feit benadrukt in toenemende mate het belang van haar kijk op baby -en peuterpedagogiek voor de persoonlijkheidsontwikkeling.

Het levenswerk van Emmi Pikler (1902 -1984) wordt gekenmerkt door zowel een eenvoudige als ook effectieve aanpak. Het is in wezen gebaseerd op de ontwikkeling van autonomie en de kwaliteit van de relatie. De taken van de volwassene zijn: ruimte geven, vertrouwen scheppen, bereidwilligheid tonen, observeren en begeleiden.

Het jonge kind dat volgens deze principes kan opgroeien, heeft een goede basis voor een positief lichaams- bewustzijn, voor contact en samenwerking, autonomie en verantwoordelijkheid. Kortom: goede startvoorwaarden voor een rijpe persoonlijkheidsontwikkeling.

%d bloggers liken dit: